Vysvětlení

Vážení návštěvníci, přátelé a kamarádi,


dovolte mi, abych Vás požádal o shovívavost ohledně vkládání nových fotografií a aktuálních informací z mého foto-cestování.

Tento rok je rokem, kdy po stránce fotografické odpočívám "medvědím zimním spánkem". Velké cesty za exotickými obrázky letos neplánuji a proto nebudu pravidelně vkládat nové fotografie.

 

Děkuji za Vaše pochopení.

 

Jirka