Do nového roku, v novém kabátě ....

Díky pilným uměleckým rukám a hlavě Luboše Pokorného se nezahálí na cestě kupředu.

Doufám, že změny webu budou ku prospěchu Vás, kamarádů, přátel a návštěvníků mých stránek. Všem názorům jsme otevřený a rád si je poslechnu nebo přečtu.

Přeji Vám příjemnou zastávku a návštěvu na www.naturalscenery.cz

Jirka