Plním své závazky ...

Vkládám první fotografie z třítýdeního cestování po Ugandě. Ač to tentokrát bylo více o naježděných (a hlavně nasezených) kilometrech v off-roadovém autě než o pobytu v rezervacích s foto-zápisníkem, myslím, že bylo i tentokrát co fotit a výlet se povedl.

Kde se vám poštěstí, že vás ráno budí řev lvů u vašeho stanu a to mi spolucestovatelé dosvědčí, že opravdu naši návštěvníci daleko nebyli. Nebo taky kde jinde se vám po "vašem" pozemku v noci potuluje leopard. Bylo v Ugandě moc fajn a jsem vděčný Aleši Tomanovi, že jsem mohl uvolněné místo v jeho skupěni zaplnit zrovna já. Dnes ješt přidám fotografie ze dvou výprav za našimi blízkými příbuznými, ikdyž by se zdálo, že budou vlídněnjší, moc nám však fotografických příležitostí nenabídli.
Tu pomyslnou třešinku na fotografickém dortu již připravuji a bude v krátké době následovat za těmito fotografiemi.

Jirka