klubák červenozobý 0012

Zobrazeno: 2919x

klubák červenozobý, oxpecker Red-billed,Rotschnabel - Madenhacker, Buphagus erythrorhynchus

klubák červenozobý, oxpecker Red-billed,Rotschnabel - Madenhacker, Buphagus erythrorhynchus, Hluhluwe, South Africa, Jižní Afrika, Afrika, Africa, 2011